Internationale papierformaten

De internationale papierstandaard is de ISO 216 norm. De ISO 216 standaard is gebaseerd op de Duitse DIN 476 standaard voor papierformaten. Meer meer achtergrondinformatie en historie over de ISO 216 standaard kunt u hier terecht. De internationale papierformaten zijn verdeeld in A, B en C series. Alle formaten binnen de ISO standaard zijn gebaseerd op een lengte / breedte verhouding. De schuine zijde is √2 of 2​1⁄2.

De A-standaard

Bij de A-standaard van papier heeft ieder opvolgend formaat in de serie een tweemaal zo grote of kleine oppervlakte. De verhouding is 2:1. Wanner je een vel papier in de breedte in twee gelijke stukken snijdt, dan ontstaan er twee vellen papier met dezelfde verhouding.

De verhouding tussen de lange en de korte zijde is de vierkantswortel uit 2 (√2). Dit is ongeveer 1,414. Deze verhouding wordt ook wel de Lichtenberg-ratio genoemd.

De oppervlakte van een vel A0 papier is exact 1 vierkante meter (m²). Het A0 formaat is de eerste uit de A-serie papierformaten. Doordat een A2 de helft is van een A1, geldt dat een A2 een oppervlakte heeft van een kwart m². Een A1 heeft de helft van de oppervlakte van een A0, enzovoorts. Hieruit volgt dat een A2 een oppervlakte heeft van ½ × ½ = 1/4 m².

De oppervlakte is gelijk aan de lengte x breedte. Hieruit volgt: O = L x B. Ook kan de lengte-breedte verhouding worden weergegeven met L / B = √2. Deze formule kan ook worden geschreven als L = B x √2.

Papier formaten

Papierformaten van de A-standaard

ISO 216 A-serie

Onderstaande tabel toont de ISO 216 A-serie per formaat in inches en millimeters.

Formaat mm x mm inch x inch
A0 841 × 1,189 33 18 × 46 1924
A1 594 × 841 23 38 × 33 18
A2 420 × 594 23 38 × 33 18
A3 297 × 420 11 1724 × 16 1324
A4 210 × 297 8 14 × 11 1724
A5 148 × 210 5 56 × 8 14
A6 105 × 148 4 18 × 5 56
A7 74 × 105 2 1112 × 4 18
A8 52 × 74 2 124 × 2 1112
A9 37 × 52 1 1124 × 2 124
A10 26 × 37 1 124 × 1 1124

De B-standaard

De ISO 216 B-formaten zijn gelijk aan de A-Serie, met dezelfde verhouding. Het verschil tussen de A-serie en de B-serie is dat de oppervlakte verschilt per formaat.

In de praktijk wordt de B-serie veel minder vaak gebruikt dan de A-serie. Een voorbeeld van gebruik van de B-serie zijn posters. Een poster heeft een oppervlakte van een B2 formaat. Dit is 50 x 70 centimeter. Boeken hebben vaak een B5 formaat en paspoorten een B7 formaat. B4, B5 en B6 wordt vaak toegepast op enveloppen welke voor de C-serie worden gebruikt.

ISO 216 B-serie

Onderstaande tabel toont de ISO 216 B-serie per formaat in inches en millimeters.

Formaat mm x mm inch x inch
B0 1,000 × 1,414 39 38 × 55 23
B1 707 × 1,000 27 56 × 39 38
B2 500 × 707 19 23 × 27 56
B3 353 × 500 13 1112 × 19 23
B4 250 × 353 9 56 × 13 1112
B5 176 × 250 6 1112 × 9 56
B6 125 × 176 4 1112 × 6 1112
B7 88 × 125 3 1124 × 4 1112
B8 62 × 88 2 1124 × 3 1124
B9 44 × 62 1 34 × 2 1124
B10 31 × 44 1 524 × 1 34

De C-standaard

De C-serie is gedefinieerd in de ISO 269 norm. De C-serie wordt vooral gebruikt voor enveloppen. De oppervlakte van de C-serie zijn het meetkundig gemiddelde van de A- en B-serie met hetzelfde nummer.

ISO 216 C-serie

Onderstaande tabel toont de ISO 216 C-serie per formaat in inches en millimeters.

Formaat mm x mm inch x inch
C0 917 × 1,297 36 112 × 51 112
C1 648 × 917 25 12 × 36 112
C2 458 × 648 18 124 × 25 12
C3 324 × 458 12 34 × 18 124
C4 229 × 324 9 × 12 34
C5 162 × 229 6 38 × 9
C6 114 × 162 4 12 × 6 38
C7 81 × 114 3 524 × 4 12
C8 57 × 81 2 14 × 3 524
C9 40 × 57 1 712 × 2 14
C10 28 × 40 1 112 × 1 712

Overzicht van de internationale papierformaten

internationale papierformaten